Daglig verksamhet stänger

Daglig verksamhet inom LSS stänger tillfälligt. Det ska skydda brukare, hindra smittspridning och säkra personalförsörjning i funktionshinderomsorgen.

Stängning av verksamheterna sker den här veckan och absolut sista dagen blir fredag 20 november. Berörd personal, brukare och anhöriga informeras löpande. Innan stängning ska det vara säkerställt att du klarar din vardag utan vistelse på daglig verksamhet. Stängningarna sker succesivt den här veckan utifrån framtagen lista på ordning.

Uppstart efter årsskiftet

Planerat datum för starta verksamheterna igen är 1 februari 2021. Datum för öppning kan komma att ändras utifrån aktuella omständigheter. Personer som har extern individuell placering i daglig verksamhet omfattas inte av stängningen i detta läge. Under stängningen kommer habiliteringsersättning att betalas ut enligt grundschema.

  • Kontakt

    Marie Thomas

    biträdande verksamhetschef, funktionshinderomsorg

    090-16 36 14 marie.thomas@umea.se

    Biträdande verksamhetschef för ordinärt boende och sysselsättning inom funktionshinderomsorgen.


Sidan publicerades