Information om coronavirus: Skärpta råd i Västerbotten

Följ skärpta lokala råd från Folkhälsomyndigheten och Region Västerbotten. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19 i länet. Ditt val gör skillnad!

Information om coronavirus: Skärpta råd i Västerbotten

Följ skärpta lokala råd från Folkhälsomyndigheten och Region Västerbotten. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19 i länet. Ditt val gör skillnad!

Resor, transporter och besök

Om du inte kan köra bil eller åka med allmänna kommunikationer kan du ansöka om färdtjänst eller sjukresor. Du kan även beviljas ledsagning om du har behov.

Lokaltrafiken tillgänglighetsanpassas efter hand. Många bussar har låg entré som gör det lättare att stiga på om man har svårt att gå. Flera bussar har även ramp för att ta ombord rullstol och en anordning för att angöra rullstol med.

Kontakta Umeå lokaltrafik om du har frågor om bussarnas tillgänglighet. Ring 090-16 22 50.

Sidan publicerades