Snöoväder, snöskottning, drevsnö

Var försiktig i trafiken efter snöovädret

Under torsdag 14 januari fortsätter gång- och cykelvägar att röjas och snö att lastas bort. Håll koll på hur väder och snö påverkar trafik och verksamheter och var försiktig i trafiken om du måste resa.

Håll koll på läget

Gator snöröjdes först för att ge väg för utryckningsfordon och trafikanter

Vi har fått frågor om varför bara gator snöröjdes under snöovädret i veckan och ger ett förtydligat svar här. Beslutet att lämna cykelvägarna därhän och i stället fokusera helt på gator med alla resurser togs redan innan snön började falla. Prognosen visade på väldigt stora mängder nederbörd under kort tid.

Vi bedömde att vi inte skulle ha kapacitet att hålla alla vägar öppna. Det skulle innebära att många vägar inte skulle vara farbara alls. Då valde vi bort gång- och cykelvägar. I krissituationer som den här är det viktigast att gatorna är öppna så att utryckningsfordon kan ta sig fram. Hade vi prioriterat cykelvägar hade flera bostadsområden inte kunnat nås alls.

Det är en väldigt ovanlig lösning som vi inte kan påminna oss att vi har använt tidigare. Med facit i hand, när vi ser vilka snömängder det blev, hade det varit omöjligt att hålla cykelvägarna öppna också. Även om vi har haft resurser att ploga så har vi inte ytor att lägga snön på. Umeå är en stor stad som har förtätats allt mer och det finns inga ytor att lägga så här mycket snö på. Vi har varit tvungna att använda cykelvägarna som snöupplag.

Torsdag 14 januari

17.00: Vi lastar bort snö, breddar lokalgator och öppnar gång- och cykelvägar med alla resurser. Arbetet kommer att fortsätta under helgen och nästa vecka.

  • Var försiktig och uppmärksam i trafiken, sikten är begränsad i många korsningar.

09.00: Vi fokuserar på att öppna gång- och cykelvägar i dag och framöver tills alla vägar är öppna. Backenvägen är i stort sett klar, vi håller på med Östra Kyrkogatan och flera andra gång- och cykelvägar samtidigt. Gång- och cykelvägar röjs allt snabbare allt eftersom vi blir klara med gator. Många gator är framkomliga, men smala. Sikten är begränsad i många korsningar och många trafikslag måste samsas på samma yta ytterligare några dagar.

Tidigare information

Onsdag 13 januari

16.00: Det har tagit längre tid än beräknat att nå acceptabel standard på lokalgatorna och arbetet kommer att pågå under minst hela torsdagen. Gång- och cykelvägar har endast kunnat börja öppnas i mindre omfattning i dag. Arbetet kommer öka i omfattning allt eftersom och kommer att pågå under ett antal dagar.

Utlastning av snö börjar i stor omfattning i natt och främst längs Östra Kyrkogatan för att kunna öppna gång- och cykelvägen där. Arbete börjar också för att öppna upp andra cykelvägar. Sikten är begränsad i många korsningar och många trafikslag måste samsas på samma yta.

09.00: Under natten har det snöat ytterligare 10–15 cm. SMHI har tagit bort vädervarning för Västerbottens kustland. Under onsdag börjar vi att öppna upp gång- och cykelvägar och lasta bort snö. Det är mycket stora mängder snö och arbetet kommer att pågå i många dagar.

Tisdag 12 januari

22.00: SMHI har ändrat prognosen för Västerbottens kustland (vädervarning klass 1). Fram till onsdag morgon 13 januari väntas ytterligare 10–15 cm snö.

16.00: Snöfallet fortsätter under natten till onsdag 13 januari med ytterligare cirka 20 cm snö. Huvudgatorna är körbara. Lokalgatorna har väldigt varierande standard. Inga gång- och cykelvägar plogas ännu. Plogning av gator kommer att pågå hela natten.

14.00: Plogning sker löpande som tidigare. Läget är fortsatt besvärligt och kommer att bli värre under eftermiddagen och kvällen.

10.00: Huvudgator och lokalgator plogas löpande. De flesta huvudgator är i bra skick. Läget är besvärligt på många lokalgator i alla områden. Prognosen säger att vädret kommer att bli sämre fram på dagen. Det är stora förseningar för vissa busslinjer och en del inställda hållplatser. Gång- och cykelvägar plogas inte. En del träd har blåst ner i Holmsund och Obbola och det kommer att åtgärdas.

Måndag 11 januari:

SMHI varnar för kraftigt snöfall, blåst och drivbildning i Västerbottens kustland (vädervarning klass 2) från måndag kväll 11 januari. Vädret väntas bli riktigt besvärligt med cirka 40–65 cm snö fram till onsdag kväll. Det är stor risk att snöröjningen inte kommer att kunna ploga bort snö i samma takt.

Stanna hemma om du kan

Ovädret innebär svårigheter att ta sig fram på gator, gång- och cykelvägar. Det väntas bli stora problem för bilar, cyklister och kollektivtrafik. I kollektivtrafiken kan det bli stora förseningar, om bussarna ens tar sig fram.

– Vi uppmanar alla som kan att stanna hemma. Vi kommer att lägga alla våra resurser på snöröjning av huvudgator och lokalgator för att förhoppningsvis ha en framkomlig väg för alla trafikanter. Gång- och cykelvägarna kommer vi troligtvis att behöva lämna oplogade under snöfallet. Räkna med att de kan vara farbara tidigast på torsdag, säger Per Hilmersson, gatudriftchef.

Snödagbok ger information

Du kan få uppdaterad information via snödagboken på kommunens webbplats, www.umea.se/vinter. Där publicerar arbetsledaren för snöröjningsteamet kort information om åtgärder som pågår och som planeras den närmaste tiden. Du kan prenumerera på snödagboken och få ett mejl när en insats sker.

Lämna felanmälan

Lämna felanmälan via www.umea.se/felanmalanlänk till annan webbplats. Arbetsbelastningen kommer att vara stor de närmaste dagarna, så det kan ta längre tid än vanligt att åtgärda felanmälan.

Trafikverket informerar, 12 januari 17.30:

Snöovädret påverkar trafik och framkomlighet i stora delar av Västerbotten. Snörök och drevsnö gör det besvärligt i trafiken. Trafikverket har tagit in extra resurser och har läget under kontroll, prioriterar att röja större vägar och börjar röja övriga vägar när snöfallet avtar.

  • Stanna hemma om du inte måste resa.
  • I trafiken, håll avstånd och respektera andra trafikanter. Kör försiktigt intill plogbilar och undvik att köra om dem, det underlättar röjningsarbetet och minskar risken för olyckor.

Tågtrafiken påverkas bland annat av nerfallna kontaktledningar, urspårningar och växelproblem. Trafikverket har stängt all tågtrafik mellan Sundsvall och Umeå, Ådalsbanan och Botniabanan. Sträckorna kommer att öppna onsdag 13 januari klockan 12.00.

  • Om du ska åka tåg eller väntar på transport, var uppmärksam på att andra delar av järnvägsnätet kan påverkas med kort varsel. Kontakta tågbolaget för mer information.

Alla turer med Holmöfärjan är inställda fram till och med 13 januari 06.00.
Tiden är preliminär och beror på vädret.

Länstrafiken har ställt in flera busslinjer, bland annat kustlinjen längs E4.
Flygtrafiken går utan störningar.

Sidan publicerades