Startsida Umeå kommun

Nyheter från alla verksamheter

Här finns aktuella och tidigare nyheter från alla verksamheter i Umeå kommun. Nyheterna arkiveras månadsvis till höger. Nyheter som är bundna till ett visst datum, till exempel en aktivitet, finns normalt inte kvar efter aktuellt datum.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus