Startsida Umeå kommun

Nyhetsarkiv för bygga, bo och miljö

Här finns aktuella och tidigare nyheter om bygga, bo och miljö. Nyheterna arkiveras månadsvis under "Nyheter". Nyheter som är bundna till ett visst datum, till exempel en aktivitet, finns normalt inte kvar efter aktuellt datum.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus