Startsida Umeå kommun
Algblomning Väster-Långslädan

Blågrönaalger finns i Väster-Långslädans södra del i Holmsund.

Algblomning i Djupsundsbäcken och Väster-Långslädan, Holmsund

Det har kommit flera rapporter om algblomningar i Djupsundsbäcken och Väster-Långslädan i Holmsund. Bada och fiska inte där och låt inte hundar bada i och dricka av vattnet.

Algblomningar och grumligt vatten har observerats i Djupsundsbäcken och Väster- Långslädan i Holmsund de senaste åren. Prover på algblomning har tagits och analyserats av Umeå Marina Forskningscentrum.

De visar på att det rör sig om blågrönaalger Microcystis sp som kan ge hudirritationer vid bad. Ät inte fisk från området och låt inte hundar bada i och inte heller dricka av vattnet.

Kontakt

Marlene Olsson
Naturvårdare
Miljö-och hälsoskydd
Umeå kommun
090-16 16 86
070-330 59 25