Startsida Umeå kommun
Beskriv vad bilden föreställer.

Hanna och Sandrine på väg till dialogträff på Ålidhem.

Ålidhem och Carlsområdet fick besök av dialogcykeln

Kommunens dialogcykel besöker Umeås stadsdelar för att höra vad du och andra Umeåbor tycker om boendemiljön. Vecka 42 besöktes Ålidhem och Carlshem. Här träffade vi totalt cirka 130 personer och hade många fina samtal om dessa stadsdelar.

På Ålidhem träffade vi ungefär 80 personer. Det samlade intrycket var att Ålidhemsborna trivs väldigt bra i sin stadsdel. Det bästa med att bo på Ålidhem är att allting finns; matbutiker, kulturutbud, restauranger, nattklubb och idrottsföreningar. Klossen och Ålidhems centrum är tydliga mötesplatser som många uppskattar. Ålidhems centrum var också den plats som överlägset flest pekade ut på kartan. Mestadels som en plats man trivs på men även som en plats som kan behöva rustas. Medan boende i andra stadsdelar som Teg och Fridhem/Berghem ofta beskrev att det ”var nära till allt” sa Ålidhemsborna istället att ”här finns allt”.

På Strömpilen pratade vi om Gimonäs och Carlsområdet. Fler än 50 personer valde att lämna sina synpunkter. Närheten till älven och naturen är viktig för närboende och flera valde att märka ut sitt hem för platser man trivs bäst. För Gimonäsbor fungerar Strömpilen som närservice och gång- och cykelbron över till Strömpilen uppskattas. Flera identifierade Sofiehemsdammen och de omgivande vägarna som platser där de inte trivs. Boende på Sofiehem noterar att mötesplats saknas och föreslår att parkstråket från skolan mot älven utvecklas. Ett flertal diskussioner handlade om den problematiska trafiksituationen på Tomtebovägen.

Läs mer om dialogen på Ålidhem och Carlsområdet

Över 1 600 platser markerade i dialogkartan

Via webben fortsätter Umeåborna att lämna synpunkter, totalt har cirka 1 600 platser markerats i vår digitala dialogkarta.

Läs mer om dialogen och se vad andra har tyckt om sina stadsdelar
eller gå direkt till dialogkartan och tyck till om din stadsdel!

Dialogen fortsätter med träffar på Grubbe och Mariehem

Dialogen fortsätter både på webben och med träffar ute i stadsdelarna.
Under vecka 43 får Grubbe och Mariehem besök.

Grubbe: Onsdag 23 oktober, 15.30–19.30, COOP/Hartvigsgården

Marieområdet: Torsdag 24 oktober 15.30–19.30, ICA Kvantum Mariehem

Umedalen: Tisdag 29 oktober 15.30-19.30, ICA Kvantum Kronoparken

Västerslätt/Rödäng: Onsdag 30 oktober 15.30–19.30, ICA Nära Västerslätt

Haga/Sandbacka: Torsdag 31 oktober 15.30–19.30, COOP Haga

Tomtebo: Onsdag 6 november 15.30–19.30, COOP

Ersboda: Torsdag 7 november 15.30–19.30, Ersboda Folkets hus

Tack för att du bidrar med dina synpunkter!

Kontakt

Pernilla Helmersson
samhällsplanerare
090-16 11 95
pernilla.helmersson@umea.se