Startsida Umeå kommun
Umeå kommuns dialogcykel

Dialogcykeln på väg till Teg

Dialog om stadsdelar engagerar

Wow, vilket engagemang! Vi började vår stadsdelsdialog onsdag 9 oktober och redan har fler än 300 personer bidragit med över 1 000 svar på våra frågor på webben. Utöver det har vi haft samtal med ett hundratal personer på Teg och Berghem/Fridhem vid vår dialogcykel. Och turnén i stadsdelarna fortsätter.

Kommunens dialogcykel besöker Umeås stadsdelar för att höra vad Umeåborna tycker som sin boendemiljö med mera. Vecka 41 besöktes Teg och Berghem.

Vid dialogtillfället på Teg kom ett 60-tal personer. Många samtal handlade om hur efterlängtad omvandling av gamla E4 är. Tegsborna uppskattar närheten till stan och all service, men också närheten till naturen. Åsikterna om Avion gick tydligt isär, med kommentarer alltifrån fantastiskt till fruktansvärt.

Läs mer om dialogen på Teg

De flesta Berghemsbor verkar älska sin stadsdel, fina beskrivningar av området haglade när vi under torsdagen träffade invånare utanför ICA Berghem. Det Berghemsborna vill se i framtiden är ett utvecklat lokalt centrum med större utbud av service, som café, restauranger, större matbutik, bibliotek och vårdcentral samt samlingslokaler.

Läs mer om dialogen på Berghem och Fridhem

Transparens och öppenhet

Det som kommer in via webben är öppet och tillgängligt för alla (om användaren inte väljer att det inte får visas). Det är så vi vill föra dialogen om stadens utveckling. Vi vill inte förgranska eller hålla alla era synpunkter dolda. Samtidigt accepterar vi inte inlägg som är rasistiska eller kränkande. Sunt förnuft gäller. Av över 1 000 svar har vi tagit bort cirka 15 som har varit olämpliga. Till er som levererat övriga 98,5 procent av svaren säger vi tack! Dialogen fortsätter nu både på webben och med träffar ute i stadsdelarna.

Här ser du vilka stadsdelar vi besöker kommande veckor

Tack till alla er som bidrar med era synpunkter!

Kontakt

Pernilla Helmersson
samhällsplanerare
090-16 11 95
pernilla.helmersson@umea.se