Startsida Umeå kommun
Trädgårdsavfall i skogen

Dumpa inte trädgårdsavfall i skogen

Trädgårdsavfall som kastas i skogen har blivit ett allt större problem. Det leder bland annat till övergödning, fler brännässlor, igenväxning, skadedjur och i en del fall döda träd. Det kostar mycket att sanera områden där avfall har slängts. Löv, gräs och växtrester kan komposteras i den egna trädgården, annars ska avfallet lämnas till en återvinningscentral.

– Många vet inte vad som händer när löv, växtrester och trädgårdsjord i stor mängd hamnar i skogen. Man tillför näring i ett område som inte ska vara näringsberikat. Den näringsrika jorden innehåller kväve, något som brännässlor älskar. Många skogsdungar och trevliga promenadstråk växer därför igen med brännässlor och kirskål om avfall dumpas där. Avfallsupplag kan också kväva träd som riskerar att dö och falla omkull, säger Nina Ingvarsson, landskapsingenjör.

Problemet störst i anslutning till villaområden

Problemet är som störst i skogar och skogsdungar i anslutning till villaområden. Några av de värsta "trädgårdstipparna" finns i anslutning till Stjärnvägen i Ersmark, Kottevägen i Sävar, Rönnbärsstigen på Haga och Kungsgårdsvägen på Grubbe.

– Det fungerar bra där någon boende har civilkurage att säga åt grannarna, men det är ofta många som drar sig för att göra det. Tyvärr löper de som bor närmast dessa platser risk att drabbas av brännässlor och skadedjur i sina egna trädgårdar. I öppna kompostupplag kan spansk skogssnigel övervintra och sprida sig tillbaka in i trädgårdar, säger Nina Ingvarsson

Straffbart miljöbrott

Många tror att de gör naturen en tjänst genom att lämna sitt trädgårdsavfall i skogen, men så är det alltså inte. Det är ett miljöbrott och man kan bli åtalad för nedskräpning.

Kommunen tar bort komposter om döda träd behöver tas bort eller där planerade skogsvårdsinsatser ska utföras. Kostnaden för att ta hand om en kompost kan vara 35 000 kronor beroende på hur platsen ligger och hur mycket avfall som har dumpats.

– Det kan bli stora massor när folk slänger sitt trädgårdsavfall under lång tid. Att ta bort dessa massor kostar mycket pengar, pengar som skattebetalarna nog hellre använder till något annat, säger Nina Ingvarsson.

Trädgårdsavfall ska till återvinningscentralerna

Löv, gräs och växtrester kan du kompostera på tomten om du vill. Annars ska du lämna trädgårdsavfall på en återvinningscentral. Där tas avfallet om hand och blir anläggningsjord. Ris och grenar flisas och blir biobränsle.

Information om återvinningscentraler och deras öppettider finns på www.vakin.se

Kontakt

Nina Ingvarsson
landskapsingenjör
090-16 13 76
nina.ingvarsson@umea.se