Startsida Umeå kommun
Beskriv vad bilden föreställer.

Selma Augustdotter, Jenny Nordlund Ågren och Klara Lindgren, åk 3 på Dragonskolan, föreslår färglagda cykelstråk (till exempel Rosa linjen, Röda linjen) som får en designad inramning och hög trafiksäkerhet. Det ska vara lätt och roligt att cykla, tycker de.

Framtidens Umeå är tät, bilfri och vi delar på saker

För sjätte året i rad utmanade Umeås ungdomar beslutsfattare att tänka nytt för ett hållbart Umeå. Det har varit "Rådslag för hållbar utveckling". Frågan är mer aktuell än någonsin.

Rådslag för hållbar utveckling är ett unikt evenemang som arrangeras av Naturskolan på Umeå kommun, där Umeås ungdomar möter beslutsfattare och berättar hur de ser på sin egen kommuns hållbara utveckling. Två niondeklassare och en årskurs 3 på gymnasiet visade över 30 utställningar om framtidens hållbara Umeå i Zonen på Nolia.

– Ert arbete är oerhört inspirerande. Flera av er lyfter delningstjänster på olika sätt för att minska konsumtionen men också dess betydelse för privatekonomin. Att delningsekonomi är något som ni tycker känns naturligt och kanske självklart bådar gott för framtiden, sa kommunalråd Janet Ågren från scenen.

– Det är helt fantastiskt att se engagemanget och kunskapen hos er. Det är tydligt att den täta 5-kilometersstaden och att inte vara beroende av bil är något som tilltalar er, säger Tomas Strömberg, stadsarkitekt, Umeå kommun.

Rådslag hållbar utveckling 2019

Några elever i årskurs 9 på Ålidhemsskolan har byggt upp Tomtebo strand i Minecraft och utvecklat idéer för hubbsystem och samlingsplatser.

Förslagen bygger på fakta

Eleverna har under flera veckor arbetat med sina förslag. De flesta har gjort undersökningar för att ta reda på fakta, för att sedan bygga sina förslag utifrån det.

Ett axplock av alla presentationer och förslag:

  • Den kommande stadsdelen Tomtebo strand uppbyggd i Minecraft, Sims och SketchUp, med utvecklade idéer för hållbara boendemiljöer, gemensamhetsytor i och utanför bostadshus, byggteknik och energilösningar, hubbsystem såsom ”sporthubben” och ”transporthubben” och samlingsplatser.
  • Skapa ”industrilinjer” med kollektivtrafiken som anpassas efter människors behov avseende tidtabell. För att öka användningen och för att locka medarbetare ska den också vara gratis. Subventioneras av företagen och kommunen. Det måste få kosta för att bryta dåliga vanor.
  • Minska matsvinnet genom att ta elevernas upplevelse av stress på allvar och utforma matsalsmiljöerna för lugn och ro eller genom kampanjen ”Ful frukt”.
  • Hubbar i var fjärde bostadshus. En hub ska vara en miljövänlig plats där man kan socialisera och låna/hyra saker via en app i mobilen.
  • Grönt i staden; Anlägga en park på Åhlénstaket.
  • Aktiviteter och kampanjer för mer hållbar konsumtion och återbruk.

Första generationen som pratar om social hållbarhet

När alla politiker, tjänstemän, forskare, företagare och byggaktörer hade gått runt och lyssnat på eleverna vid sina utställningar fördes ett resonemang om förslagen på scenen, i så kallade "fishtanks" samt vid runda bord med eleverna. 

– Ungdomarnas arbete är oerhört inspirerande. Flera av er lyfter delningstjänster på olika sätt för att minska konsumtionen men också dess betydelse för privatekonomin. Att ni tycker att delningsekonomi är självklart bådar gott för framtiden, sa kommunalråd Janet Ågren från scenen.

– Ni är den första generationen som pratar om social hållbarhet på det här viset. Hur vi ska må bra i det samhälle vi skapar. Det är en av de viktigaste frågorna för framtiden, sa Simon Miderfjäll, social entreprenör till eleverna.

Malin Eriksson, docent vid institutionen för social arbete, Umeå universitet, konstaterade att ungdomarnas förslag om hur vi kan skapa gemenskap i vår boendemiljö för att må bättre har starkt stöd i befintlig forskning.

rådslag hållbar utveckling umeå

Cirka 180 personer deltog på årets Rådslag för att tillsammans prata om Umeås hållbara framtid.

Rådslag ger resultat

Slutet av rådslaget ägnades åt att diskutera ungdomarnas inflytande om förslagen de lämnat kommer att användas på något vis. Alla i panelen var överens om att ungdomars delaktighet är avgörande för framtiden och att de måste bli bättre på att prata med ungdomar.

– Vi kan inte bygga bostäder på till exempel Tomtebo strand som inte ni vill ha och som inte möter era behov, sa Gabriella Edfast på Rikshem.

– Jag har kvar förslagen från tidigare rådslag i mobilen och har tagit några av dem vidare. Till exempel har vi skrivit en motion om förslaget om skolträdgårdar. Eller förslaget om en galleria med cykelställ och delningstjänster, det är nu "Cykelstället" som vi byggde på Kungsgatan och vi jobbar för att knyta delningstjänster till det också. Jag är helt säker på att många av dagens förslag kommer att bli verklighet, sa Nils Seye Larsen, ordförande, kommunstyrelsens hållbarhetsutskott.

Umeå 2050
Umeå 2050

Se filmen som är en framtidsvision av Umeå. Gjord av Pelle Annell, Ali Zamil och Einar Liinanki, som studerar Hållbart samhällsbyggande och miljö, Årskurs 3, Dragonskolan.

Den är gjord i Cities Skylines där de har byggt upp hela Umeå från grunden.

"Vår idé är att minska bilvägarna i staden till ett minimum och ersätta bilresandet med bland annat gång, cykel och buss. Förtätning ska ske med fokus på social och ekologisk hållbarhet för att skapa ett vackert, välfungerande och hållbart Umeå 2050".

Kontakt

Erika Åberg
enhetschef Naturskolan
070-569 03 21
erika.aberg@umea.se

Maria Wetterlöv
kommunikatör
070-980 11 04
maria.wetterlov@umea.se

Mer information