Startsida Umeå kommun

Har du sett jätteloka, lupin och jättebalsamin?

Vi arbetar med att inventera främmande växtarter i kommunen. Vissa växter kan bli skadliga för den biologiska mångfalden för att de lätt sprider sig och hotar att slå ut andra växter. Därför är det viktigt att förhindra spridningen av dem. Berätta gärna för oss var du har sett dem.

Jätteloka, lupin och jättebalsamin är exempel på växter som har introducerats i Sverige som trädgårdsväxter, men de har sedan fått stor spridning i naturen och hotar nu den biologiska mångfalden, så kallade ”invasiva främmande arter”. De kan också orsaka problem för människors hälsa och för samhället. Till exempel kan jättelokans växtsaft i kombination med solljus orsaka svåra blåsor på huden.

Berätta var du har sett främmande arter

Om du berättar för oss var du har sett till exempel jätteloka bidrar du till att värna om den biologiska mångfalden och vi får en bra bild av spridningen i Umeå kommun. Du gör det lättast genom att rapportera in förekomster av invasiva arter via umea.se/felanmalan, välj kategori ”Park/invasiva arter”. Eller via vår app "Felanmälan Umeå kommun". Med inventeringen som grund kommer vi att utföra samordnade insatser för att bekämpa dessa växter.

Du som privatperson kan också hjälpa till genom att bekämpa invasiva växtarter handgripligen. Kommunen uppmuntrar till att plocka lupiner och jättebalsamin i närheten av din egna tomt eller om du ser dem i offentliga miljöer. Naturvårdsverket har mer information om hur övriga arter bekämpas på bästa sätt.

Så här ser växterna ut:

Klicka på bilderna för att öppna större bilder.

Jätteloka

Jätteloka

Jätteloka

Jätteloka

Lupin

Lupin

Lupin

Lupin

Jättebalsamin

Jättebalsamin

Jättebalsamin

Jättebalsamin