Startsida Umeå kommun

De flesta försöker i alla fall leva hållbart. Klicka på bilden för större format.

Kommer Ön att bli Umeås Manhattan?

18 oktober möttes ungdomar och beslutsfattare för att prata om Umeås hållbara stadsutveckling. Skolelever i årskurs 9 på Sjöfruskolan, Tegs Centralskola och Grubbeskolan och årskurs 3 på Dragonskolan, gav sannerligen bränsle till diskussionerna om vår framtid. Att beslutsfattarna gick hem med stor inspiration var det ingen tvekan om.

En skola i Umeå är självförsörjande vad gäller energi, mat och vatten. Man odlar all mat i växthus och samlar regnvatten. Kretsloppet följs och hela skolområdet är byggt på en platta som rör sig efter solen för maximal effekt på solpanelerna. Man engagerar sig för flickors möjlighet att gå i skolan i Afghanistan och har ett kontinuerligt arbete där. Även ämnena i skolan har hållbarhetsprofil. Skolan arbetar med alla 17 globala mål. Alla 17. Om man får tro några tjejer i årskurs 9 på Grubbeskolan.

Rådslag för hållbar utveckling

Är det här framtidens skola i Umeå? En självförsörjande skola som snurrar med solen. Klicka för större format.

Svåra frågor som engagerar alla – och rör alla

Eleverna har under fyra veckor arbetat med de globala målen kopplat till Umeås stadsutveckling. De redovisade sitt arbete både på scenen och i utställningar.

Man hade tagit sig an svåra frågor så som hållbart boende, vad får oss människor att må bra i samhället, hur ska den nya stadsdelen på I20 se ut och fungera, hur ökar vi kollektivtrafikåkandet, är Västra länken så genomtänkt egentligen, ska Ön bli Umeås Manhattan och vad händer då med fiskevattnen, hur jämställd är vår offentliga miljö? Enkäter som de gjort visade t ex att ungdomarna inte tyckte att det fanns tillräckligt med platser och miljöer för tjejer. Och att man man uppfattade skejtparken som en plats för killar. Skulle det vara så? Samtalen mellan eleverna och beslutsfattarna var engagerade.

Vi var många som hoppades att vi där och då mötte framtidens politiker, rektorer och samhällsplanerare.

Rådslag för hållbar utveckling

De flesta vill bo i hus men de flesta tror att kvarterslägenheter är bäst för miljön. Klicka för större format.

"Jag har fått konkreta tips"

”Jag är faktiskt knockad”, säger en tjänsteman på kommunen. Vilket engagemang och vilket gediget arbete eleverna har gjort!

”Det är ett fint kvitto på hur skolan fungerar”, säger en politiker.

”Jag tar definitivt med mig både inspiration men också konkreta tankar från dagen”, säger en samhällsplanerare på kommunen. Vi ska absolut arbeta med ungdomar i vår planering framöver, i fokusgrupper och liknande. Och jag fick bra idéer om hur vi skulle kunna göra vintercyklingen enklare och bekvämare för cyklisterna.

”Rådslaget passar så bra i linje med skolans arbete med hållbarhet, och eleverna har verkligen arbetat hårt”, säger en lärare. ”Roligt att de får sådant fint gensvar av de vuxna”, säger en annan.

En rejäl injektion

– Alla som har varit här idag har fått en rejäl miljö- och inspirationsinjektion, säger Erica Åberg, Naturskolan på Umeå kommun. Vi kommer att redovisa delar av alla presentationer på kommunens webb så småningom så fler kan ta del av dem.

Det var fjärde året som Umeå kommun arrangerade Rådslag för hållbar stadsutveckling.

 

Foto: Matz Glantz och Maria Wetterlöv, Umeå kommun.

Kontakt

Johan Sandström
energi- och klimatstrateg
Umeå kommun
090-16 16 65
070-254 45 78
johan.sandstrom@umea.se

Erika Åberg
Naturskolan
Umeå kommun
070-569 03 21
erika.aberg@umea.se

Stort engagemang på Rådslaget på Nolia. Klicka för större format.

Mer information

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.