Startsida Umeå kommun
Person som slänger skräp, illustration

Lämna synpunkter på ny avfallsplan

En ny avfallsplan håller på att arbetas fram. Umeå kommun, det kommunala bolaget Vakin och andra kommuner i Umeåregionen har tagit fram ett första förslag: "Avfallsplan för Umeåregionen – resurshushållning för ett cirkulärt samhälle", som ska börja gälla 2021. Välkommen att lämna synpunkter på förslaget till och med torsdag 18 juni.

Remiss och samråd

Från 1 april fram till och med 18 juni är förslaget ute på remiss och samråd. Under den tiden kan du läsa förslaget och är välkommen att lämna synpunkter via www.umea.se/avfallsplan.

Efter samrådet ska synpunkter som har kommit in behandlas och arbetas in i den nya avfallsplanen. Planen går sedan vidare till kommunstyrelsens planeringsutskott och kommunfullmäktige fattar beslut om planen senast i december 2020.

Kontakt

Petter Forssell
vikarierande miljöstrateg
090-16 13 35
petter.forssell@umea.se