Startsida Umeå kommun

Nya bestämmelser om rapportering av farligt avfall

Under 2020 kommer nya och ändrade regler för att anteckna och rapportera farligt avfall. Alla verksamheter som producerar farligt avfall, det vill säga där farligt avfall uppstår i verksamheten, berörs.

Anteckningskravet finns redan idag, men från och med den 1 augusti 2020 ska ytterligare uppgifter antecknas. Från och med den 1 november 2020 ska verksamheterna också rapportera uppgifterna till ett nytt avfallsregister hos Naturvårdsverket.

Information om de nya bestämmelserna

Kontakt

Miljöinspektörer
090-16 10 00 (växel)
miljoochhalsoskydd@umea.se