Startsida Umeå kommun

Nya bostäder på Backen planläggs

Området vid den gamla församlingsgården på Backen i Umeå kan komma att bebyggas. Planer finns för flerbostadshus med tillhörande under­jordiskt parkeringsgarage. Byggnadsnämnden har beslutat att inleda planläggning.

Nu inleds planläggning för flerbostadshus i fyra våningar med bortåt 100-talet bostadslägenheter fördelat på tre huskroppar och underjordiskt garage. Exakt hur många lägenheter det blir är inte helt klart utan kommer att bli tydligare längre fram i planprocessen. Inom fastigheten finns en prioriterad gång- och cykelväg som finns med i Umeå kommuns cykelprogam och ska säkerställas. Den används till exempel av eleverna på Backenskolan. I området finns idag en församlingsgård som byggdes 1969.

Kontakt

Mikael Berglund (S)
ordförande
byggnadsnämnden
070-559 71 84 mikael.berglund@umea.se

Ulrik Berg (M)
vice ordförande
byggnadsnämnden
070-679 75 03 ulrik.berg@umea.se

Mer information

När planläggningen inleds kommer du att hitta all dokumentation och information på www.umea.se/detaljplaner