Startsida Umeå kommun

Ny förskola färdigbyggd väst på stan

Nu är förskolan Smeden vid Dragonskolan färdigbyggd. Drygt ett år har bygget pågått av en tvåplansförskola med fyra hemvister och ny stor utemiljö. Verksamheten startar måndag 16 oktober.

Förskolan Smeden står på samma tomt där förskolan Spiltan tidigare låg. När den revs har personal och barn huserat i paviljonger i nära anslutning och kunnat följa bygget.

Den nya förskolan är större

Huset är estetiskt i sin utformning med en genomskinlighet och öppna ytor. Här finns torkrum, torg och matsal med en trappa i mitten som är en mötesplats för barn, föräldrar och pedagoger. Två avdelningar på varje plan. Genom fönster till ett teknikrum kan barnen se rör och ventilationstrummor som annars vanligtvis är inbyggda.

Förskolan har många och stora fönster med bred vinkel för att få in dagsljus från flera väderstreck. Husets fasad är i trä för att smälta in i bebyggelsen väst på stan. Långsiktigt hållbara material har använts i bygget och ljuddämpande material i golvmattor och möbler.

- Vi har genomfört ett stort kontrollprogram av det här bygget för att förbättra vår kvalitet. Vi arbetar ständigt med att utveckla fastigheter genom energieffektivisering och ökad miljöhänsyn, säger Erik Nilsson, byggprojektledare Fastighet, Umeå kommun.

Lärmiljöer som kan förändras

Huset har alla komponenter som behövs för att skapa miljöer för barnen att arbeta i, både ute och inne. Verksamheten har sedan lång tid tillbaka arbetat utifrån Reggio Emilias pedagogiska filosofi, som grundar sig på att förskolan ska vara en mötesplats för demokrati, gemensamt lärande, kreativitet, förundran och utforskande. Utformningen av lärmiljöerna är en viktig del och de förändras utifrån barnens intressen och arbete. Barnen ska få använda alla sina sinnen.

- De stora torgen erbjuder många möjligheter att skapa goda lärmiljöer för barnen och de många fönstren, både utåt och inne i byggnaden, skapar just öppenhet och genomskinlighet. Barnens delaktighet kommer att synas tydligt för alla genom en stor transparent fönstermålning av ett träd som alla barn tillsammans skapat, säger Eva Eriksson Viksten, förskolechef på Smeden, Umeå kommun.

Spännande miljöer på gården

I utemiljön har tidigare lekställningar återanvänts och nya gräskullar och lekvägar har skapats. Gården är välplanerad med små dungar, grillplats samt förråd med soltak för mellanmål och ateljéverksamhet och erbjuder många spännande miljöer för barnen att utforska och mötas i. I ett hörn av gården finns bland annat en bondgårdsliknande miljö med djur och kojor i trä.

På måndag 16 oktober startar den nya verksamheten och pedagogerna arbetar för fullt med att inreda och göra huset klart för barnen och familjerna.

- Det går knappt att beskriva med ord hur mycket vi ser fram emot att äntligen få flytta in i det nya huset. En lång väntan är över, säger Eva Eriksson Viksten.

En officiell invigning av Smeden sker i februari 2018.

Kontakt

Om bygget:
Erik Nilsson
byggprojektledare Fastighet
Umeå kommun
070-516 44 24
erik.nilsson@umea.se

Om verksamheten:
Eva Eriksson Viksten
förskolechef
Umeå kommun
070-291 22 60
eva.eriksson.v@umea.se

Fakta om Smeden

Adress: Smedsgatan 22
Byggstart: oktober 2016
Byggslut: hösten 2017
Kostnad: omkring 30 mnkr
Byggherre: Umeå kommun Fastighet
Entreprenör: Skanska
Arkitekt: White

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.