Startsida Umeå kommun

Ny förskola på Tavleliden

Nu startar bygget av en ny förskola vid Atlasgatan på Tavleliden. Förskolan blir på två plan och med sex avdelningar totalt. I Umeå är det stor brist på förskoleplatser och den nya förskolan på Tavleliden blir ett värdefullt tillskott.

Det blir en förskola som möter dagens krav på moderna lokaler; förskolan får bland annat ett eget kök och en anpassad gård som inbjuder till lek och lärande. Förskolan ska stå klar årsskiftet 2019/2020.

Arbete främst klockan 7–17 på vardagar

Under byggtiden kommer byggtrafik att förekomma under vardagar klockan 7–17. Vi kommer att hålla ljudnivån inom Naturvårdsverkets riktvärden för buller kring byggarbetsplatser.

Midvintergatan kommer att användas som in och utfart till byggarbetsplatsen. 

Entreprenör: OF Bygg

Kontakt

Erik Nilsson
byggprojektledare
Fastighet
Umeå kommun
090-16 23 52
erik.nilsson@umea.se