Startsida Umeå kommun
ny plan- och bygglovtaxa

Ny plan- och bygglovtaxa

Umeå kommuns plan- och bygglovtaxa har varit oförändrad sedan 2016. Från och med 1 april gäller en ny taxa som innebär en generell taxehöjning på cirka 4,5 procent. Timdebiteringen höjs från 850 till 950 kronor.

Plan- och bygglovtaxan har varit oförändrad sedan 2016 medan det har skett förändringar vad gäller ärendehantering och ärendemängd samt lagstiftning och omvärld. Taxehöjningen genomförs för att kommunen inte klarar kostnadstäckningsgraden som har beslutats.

Den nya taxan ger en generell taxehöjning på cirka 4,5 procent. Den påverkar ärenden med kortare handläggningstid snabbare, till exempel alla bygglovärenden medan genomslaget blir långsammare för detaljplaneärenden. Timdebiteringen höjs från 850 kr till 950 kr.

Kontakt

Plan och bygg, kundtjänst
090-16 13 61
bygglov@umea.se

Kontakt via webbformulär

Telefontid

Måndag–fredag, 09.30–14.30 (lunchstängt 12.00–13.00)

Boka ett möte

Vi tar bara emot besök som har
bokats i förväg.

Kontakta kundtjänst för att boka en tid.

Lämna in handlingar

Om du vill ansöka via post,
skicka dina handlingar till:

Umeå kommun
Bygglov
901 84 Umeå

Du kan också lämna handlingar och ansökan direkt i receptionen i Stadshusets huvudentré.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.