Startsida Umeå kommun
Vatten hälls upp i ett glas.

Skydda ditt dricksvatten och anmäl din brunn till brunnsarkivet.

Registrera din brunn och få ett bättre skydd

Nu öppnar myndigheten Sveriges geologiska undersökning (SGU) upp för brunnsägare att själva registrera enskilda brunnar i Brunnsarkivet.

Med ett enkelt formulär kan du som brunnsägare registrera din brunn för att ge ditt dricksvatten ett bättre skydd. Vinsterna med att ha brunnen registrerad är flera:

  • Andra som vill borra efter vatten eller värme i området eller anlägga ett avlopp har möjlighet att ta hänsyn till brunnen.
  • Kommunen kan använda informationen vid olika typer av planer.
  • En registrerad brunn ökar chanserna för räddningstjänsten att skydda brunnen om en miljöolycka inträffar i närheten.

Genom att registrera brunnen och lämna information om vattnets kvalitet och kvantitet bidrar du som brunnsägare samtidigt till en bättre kunskap om tillgången och kvaliteten på grundvattnet i olika områden i Sverige. Den informationen är viktig lokalt, till exempel för kommunerna som planeringsunderlag för VA-utbyggnad och framtida behov av dricksvatten, men också nationellt för övervakningen av grundvattennivåer och vattenflöden.

Det går utmärkt att registrera sin brunn via en smartphone, som då kan positionera brunnen med hjälp av GPS.

Rapportera

Rapportera in en brunn via formulär
(Sveriges geologiska undersökning)

Kontakt

Sabina Sjöström
miljöinspektör
090-16 66 76
sabina.sjostrom@umea.se

Sidan har granskats 2019-09-05

Sidans kortadress: www.umea.se/www.umea.se/brunn