Startsida Umeå kommun
Kompost av grönsaker.

Förslag är på gång att kompostera allt hushållsavfall i Umeå kommun.

Samråd om nya föreskrifter för avfallshantering

Umeå kommun har i dialog med Vakin tagit fram ett nytt förslag till föreskrifter för avfallshantering. Enligt kommunens avfallsplan ska minst 50 procent av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och restauranger sorteras ut senast 2020. Lämna synpunkter på förslaget senast 8 december. 

Matavfallet ska behandlas biologiskt så att växtnäringen tas tillvara och minst 40 procent ska behandlas så att även energin tas tillvara. 2018 sorterades 39 procent av matavfallet ut.

Lämna synpunkter på förslaget

Läs mer om förslag till nya avfallsföreskrifter och lämna synpunkter
(senast 8 december)

Kontakt

Sabina Sjöström
miljöinspektör
Umeå kommun
090-16 66 76
sabina.sjostrom@umea.se

Bertil Magnusson
Vakin
090-16 14 97 bertil.magnusson@vakin.se