Startsida Umeå kommun

Skola och gymnastikhall i Bullmark

Bullmark får en ny förskola och skola (F–3) samt gymnastikhall för strax under 100 barn. En oenig byggnadsnämnd har beslutat om detaljplan.

Det kommer att byggas en ny förskola, skola för barn i föreskoleklass upp till årskurs 3 tillsammans med en gymnastikhall. Det kommer att finnas plats för ungefär 100 barn. Den nya skolan blir belägen mitt i Bullmark.

Efter samrådet kvarstår synpunkter från till exempel berörda sakägare, framförallt vad gäller skolans placering, tomtens beskaffenhet och trafiksituationen.

Det var en oenig byggnadsnämnd som beslutade att anta detaljplanen.

Vänstern, centern och kristdemokraterna yrkade på att avstyrka planförslaget. Socialdemokraterna, moderaterna, miljöpartiet och liberalerna tillstyrkte planförslaget. Votering slutade 7-4.

Kontakt

Mikael Berglund (S)
ordförande
byggnadsnämnden
070-559 71 84 mikael.berglund@umea.se

Ulrik Berg (M)
vice ordförande
byggnadsnämnden
070-679 75 03 ulrik.berg@umea.se

Mattias Sehlstedt (V)
ledamot
byggnadsnämnden
072-232 46 19
mattias.sehlstedt@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.