Startsida Umeå kommun
Illlustration, grön stad

Stort engagemang för klimatet

Fredag 27 september arrangerades klimatdemonstrationer på många platser över hela världen. I Umeå var det också en demonstration och många Umeåbor slöt upp. Det var också politiker och tjänstemän från Umeå kommun på plats för att lyssna.

Umeås arbete för hållbarhet omfattar både långsiktiga lösningar och särskilda satsningar inom olika områden. Det sträcker sig till exempel från olika hållbarhetsmål i stadsutvecklingsprojekt till åtgärder för hållbara transporter, delningstjänster, energieffektivisering, klimatsmart mat och luftkvalitet.

Nya miljömål

I grunden ligger Umeås förslag till nya miljömål, bland annat med sikte på en fossilfri fordonsflotta 2030 och ett fossilfritt Umeå 2040. Just nu sammanställs remissvar på förslaget till miljömål som togs fram i mars 2019. Över 50 remissvar tyder på stort engagemang och stor kunskap och det visade sig också vid fredagens manifestation utanför stadshuset.