Startsida Umeå kommun
Fairtrade City, illustration

Ändra eller ta bort bildtexten.

Umeå kommun omdiplomeras till Fairtrade City

Fairtrade Sverige har åter diplomerat Umeå kommun till Fairtrade City 2019.
– Diplomeringen visar att vi aktivt verkar för en rättvis handel genom offentlig upphandling, säger Nils Seye Larsen, ordförande för Umeå Fairtrade Citys styrgrupp.

Fairtrade Sverige uppmärksammar särskilt Umeå kommuns höga andel av bananer och kaffe i den offentliga upphandlingen, där Umeå kommun idag främst köper in rättvisemärkta alternativ. De noterar även det gedigna och breda informationsarbete som genomförts.

Rättvisemärkt kakao

– Det är viktigt att kommunen ställer krav på att de produkter som upphandlas följer ILO:s åtta kärnkonventioner om rättvis handel med krav på mänskliga rättigheter i arbetslivet. Idag upphandlar vi främst rättvisemärkta bananer och kaffe. Nästa steg är att jobba för rättvisemärkt kakao. Det arbetet ser jag fram emot, säger Nils Seye Larsen.

FN:s globala hållbarhetsmål

Umeå kommun har länge arbetat för social och ekologisk hållbar utveckling, i både en lokal och en global kontext. Diplomeringen Fairtrade City stärker Umeå kommuns arbete för en hållbar utveckling som värnar om mänskliga rättigheter, minskat koldioxidutsläpp genom att investering i fairtrade carbon credits som bidrar till att nå de globala målen i Agenda 2030. Fokus är framförallt på mål 12 som säkerställer hållbara konsumtions- och produktionsmönster samt mål 1 om att utrota all form av fattigdom överallt, dessa är kärnan i Fairtrades verksamhet.

Fakta Umeå Fairtrade City:

Fairtrade City är en diplomering till kommuner som aktivt verkar för rättvis handel och etisk konsumtion. I februari 2019 var 69 kommuner Fairtrade City-diplomerade i Sverige. Det innebär att mer än 5 miljoner invånare i Sverige bor i en Fairtrade City-diplomerad kommun. Diplomeringen innebär att kommunen lever upp till kriterier och krav på rättvis handel och ILO:s kärnkonventioner i offentlig upphandling. Arbetet leds av en styrgrupp som representerar hela lokalsamhället och ansvarar för att det samordnas och arrangeras informations­insatser om rättvis handel i Umeå. Styrgruppens sammansättning har en bred samhällelig mångfald från kommunen, lokala näringslivet och civilsamhället.

Läs mer på: www.umea.se/fairtradecity     

Kontakt

Erica Ohlsson
samordnare
Fairtrade City
Umeå kommun
090-16 16 79

Mer information