Startsida Umeå kommun
Beskriv vad bilden föreställer.

Klimatprojektet har utvecklat kommunens arbete med att minska klimatavtrycket från konsumtionen i Umeå.

Umeås klimatarbete hyllas internationellt

Under tre år har Umeå kommun tillsammans med Umeå universitet bedrivit projektet Den koldioxidsnåla platsen. Nu har projektet valts ut som ett av hundra goda exempel i världen bland städer som anses ha kommit långt med klimatarbetet.

Idag släpps rapporten Cities100 som presenterar hundra exempel på de mest ambitiösa klimatprojekten från 63 städer i 26 olika länder. Och en av dessa hundra exempel är Umeå kommuns klimatprojekt Den koldioxidsnåla platsen.

Vad är Den koldioxidsnåla platsen?

Projektet har gjort sig känt hos många Umeåbor bland annat genom cykelkampanjen Bryt upp, Nätverket Hållbara Restauranger och för att ha låtit tio familjer testa att leva utan bil i tre månader.

Klimatprojektet Den koldioxidsnåla platsen har arbetat med att utveckla arbetssätt som ska hjälpa invånarna att leva mer klimatvänligt. Det kan handla om att resa mer hållbart, bo energisnålt, äta klimatsmart och handla mer miljömedvetet.

Förutom kampanjer, nätverk och bilfria testfamiljer har projektet också rönt stor uppmärksamhet, både nationellt och internationellt, för en undersökning om konsumtionsvanorna i Umeå och en klimatberäkning som visat den lokala konsumtionens klimatavtryck.

Vad är Cities100?

Projektet nominerades till utmärkelsen av Världsnaturfonden WWF. Bakom rapporten Cities100 står organisationerna Nordic Sustainability, C40 Cities och Realdania. De 63 städerna är utvalda för den ledarposition de har i klimatarbetet genom att verka för städer med goda livsvillkor för alla.

Rapporten Cities100, den fjärde i ordningen detta år, är ett samarbete mellan organisationerna Realdania, C40 och Nordic Sustainability för att identifiera och visa upp hundra av de mest ambitiösa klimatåtgärdsprojekten i världen. 195 projekt nominerades. Ansökningarna genomgick sedan en process för granskning och utvärdering av Nordic Sustainability och ett team med experter från C40.

Kontakt

Anna Gemzell
projektledare
Den koldioxidsnåla platsen
Umeå kommun
090-16 66 96
070-381 80 41
anna.gemzell@umea.se