Startsida Umeå kommun

Undersöker hur Umeåbornas livsstil påverkar klimatet

I dagarna får 4 000 Umeåbor inbjudan till en undersökning om sina konsumtionsvanor. Undersökningen är en av de första i sitt slag och ska ge en bild av hur konsumtionen av varor och tjänster i Umeå påverkar klimatutsläppen.

Deltagarna får svara på frågor om olika vanor och köpbeslut, till exempel hur de brukar resa, hur de bor och vilken typ av prylar och livsmedel de brukar köpa. De får också svara på om de kan tänka sig att förändra sina vanor på något sätt.

– Det finns många klimatberäkningstjänster där du som privatperson kan mata in uppgifter för att ta reda på hur stora koldioxidutsläpp din livsstil har, men vad vi vet är Umeå den första kommunen som gör en egen undersökning i en större skala för att få en bild av klimatpåverkan från en hel stad, säger Ebba Sundström.

Viktig pusselbit

Redan idag finns det en hel del information om energianvändning och resvanor i Umeå, men på andra områden, till exempel mat och kläder, saknas uppgifter om Umeåbornas konsumtion.

– Undersökningen blir en viktig pusselbit för att vi ska få helhetsbild av hur våra vanor här i Umeå påverkar klimatet, säger samhällsplaneraren Ebba Sundström på Umeå kommun.

Resultatet från undersökningen ska användas som underlag för att utforma satsningar som ska höja Umeåbornas kunskap om sin egen klimatpåverkan och minska klimatutsläppen.

Nytt perspektiv

Undersökningen är också ett test i arbetet med att utveckla nya metoder som mäter koldioxidutsläpp utifrån hur vi konsumerar.

– Standard idag är att klimatutsläppen från en kommun eller ett land mäts utifrån produktionen som sker där. Genom att istället utgå från invånarnas konsumtion ser vi också klimateffekterna av saker som tillverkas i andra delar av världen, till exempel leksaker och kläder, förklarar Ebba Sundström.

Konsumtionsvaneundersökningen är en del av Umeå kommuns klimatarbete och sker i ett projektsamarbete med Umeå universitet och med stöd från bland annat Europeiska regionala utvecklingsfonden. Resultaten från undersökningen tillgängliggörs under hösten 2018 på kommunens webbplats.

 


Kontakt

Ebba Sundström
samhällsplanerare
Umeå kommun
090-16 49 65
073-845 13 78, ebba.sundstrom@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.