Startsida Umeå kommun
Karta, område med bevattningsrestriktion i Umeå kommun 2020-06-16

Bevattningsrestriktion gäller i markerat område: Umeå tätort, Täfteå, Innertavle, Yttertavle, Holmsund, Obbola, Stöcke, Strömbäck, Hissjö, Yttersjö, Flurkmark och Ersmark.

Vattna inte med kommunalt vatten

Från och med tisdag 16 juni är det restriktion mot bevattning i stora delar av kommunen (se karta). Det betyder att du som har kommunalt vatten inte ska använda det för att vattna, till exempel i trädgården. Måndag 29 juni bestäms om bevattningsrestriktionen ska fortsätta gälla.

Vad innebär det?

  • Använd bara kommunalt dricksvatten för hushållsbehov.
  • Vattna inte gräsmattor och rabatter med kommunalt dricksvatten via vattenslang eller vattenspridare. Samla upp och använd regnvatten till bevattning istället.
  • Fyll inte pooler eller badtunnor med kommunalt dricksvatten. Det gäller även
    uppblåsbara pooler, badtunnor och spa‐bad. Använd gärna annat vatten än kommunalt dricksvatten för att fylla din pool.
  • Spola eller tvätta inte altaner, bilar och liknande med vattenslang. Vi hänvisar istället till auktoriserade tvätthallar och självservicehallar som återanvänder tvättvattnet.
  • Tvätta inte fasader, altaner och staket eller liknande med kommunalt dricksvatten med vattenslang eller högtryckstvätt. Det gäller oavsett om det är du som fastighetsägare eller en inhyrd entreprenör som utför arbetet.
  • Undvik onödig vattenanvändning.

Tips för att spara vatten:

  • Ha en karaff i kylen med vatten. Då har du direkt kallt dricksvatten istället för att behöva spola i kranen tills vattnet blir kallt.
  • Stäng av vattnet under tiden du borstar tänderna eller tvålar in händerna.

Lite nederbörd

Nederbördsmängderna har varit låga under våren. Det har i kombination med varmt väder och många som har arbetat hemifrån skapat en situation där reservoarerna inte hinner återfyllas medan vattenverket går nära maxkapacitet.

– Vi måste hjälpas åt att spara på vattnet, så att det räcker till alla. Det går åt 150 liter när du spolar med vattenspridare eller vattenslang i 20 minuter. Varje liten förändring du gör är betydelsefull. Normalt går förbrukningen ner i mitten av juni, men i år har istället förbrukningen ökat. Därför måste vi nu införa bevattningsrestriktioner, säger Robert Hansson, VA‐chef, Vakin.

Uppdaterad driftinformation: www.vakin.se/drift.

Kontakt

Vakin
090-16 19 00
kundservice@vakin.se

Mer information

Vakin är ett kommunalt bolag som ansvarar för vatten, avlopp, avfall och återvinning i Umeå kommun och Vindelns kommun. Vakins förser invånare med gott dricksvatten, tar hand om avloppsvatten och hanterar hushållens avfall på ett miljöriktigt sätt.

Uppdaterad driftinformation från Vakin: www.vakin.se/drift