Startsida Umeå kommun
Gatuskylt med texten Varför heter gatan så? www.umea.se/namnkartan

Webbkarta visar namnens historia

Vad tvistades det om på Tvistevägen och har grisar något med Grisbacka att göra? I den nya namnkartan finns historien bakom större delen av gatunamnen i Umeå kommun. Kartan ger också svar på varför torg och parker heter som de gör, när de fick sitt namn och av vem. Du kan också själv bidra med din kunskap om ett namn direkt i kartan.

– Namnkartan innehåller över 1 500 namn och redovisar historia och fakta om hur namnen har kommit till. Ofta visar namnen upp ett stycke historia och kan lyfta fram platsens identitet och kulturhistoriska värde. Jag tror att innehållet i kartan kan göra att Umeåborna lär känna sin stad lite bättre, säger Anna Berglund, ortnamnshandläggare, Umeå kommun.

Kartan är ett sätt att samla och dokumentera namnsättningar som har gjorts. Tyvärr har dokumentationen bakom de beslutade namnen många gånger varit bristfällig, vilket har krävt en del forskning och faktasammanställning i efterhand.

– Många äldre namn har inneburit ett spännande detektivarbete. Fortfarande finns det luckor, vi vet helt enkelt inte var namnet kommer från. Umeåbor som vet mer om en gata eller plats har möjlighet att lämna faktauppgifter direkt i kartan, säger Anders Lidman, före detta ortnamnshandläggare.

Olika typer av namn

Det finns tre olika typer av namn; kategorinamn, namn med historisk anknytning och memorialnamn. Exempel på kategorier av namn är musik (Rödäng) eller fåglar (Mariehem). Historisk anknytning är namn som kan förknippas med hur det ser ut på platsen; namn på berg, sjöar, vikar, ängar med mera. Memorialnamn är gatunamn uppkomna för att hedra en person, till exempel Frida Åslunds gränd.

Allt eftersom nya områden byggs och nya gator, parker och torg namnsätts så kommer namnkartan att fyllas på med ny information. Till vissa namn kommer det även att finnas länkar till fotografier, kartor eller fördjupande litteratur.

Skärmdump från Namnkartan

Klicka på bilden för att öppna namnkartan.

Kontakt

Anna Berglund
ortnamnshandläggare
090-16 13 06
070-644 13 73
anna.berglund@umea.se