Startsida Umeå kommun

Avfallsplan fram till 2020

Här kan du läsa mer om hur avfallshanteringen är tänkt att ske i Umeå kommun fram till 2020. Avfallsplanen är framtagen av Vakin och antagen av kommunfullmäktige.

Föreskrifter om avfallshantering och renhållning för Umeå kommun är reviderade och gäller från och med 1 juli 2013.

Läs avfallsplanen

Återvinning
Mer information

Läs mer på www.vakin.se

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus