Startsida Umeå kommun

Farligt avfall

Sortering för hushåll

Vakin har sammanställt information avseende sortering för hushåll på sin webbplats. Klicka här för att komma direkt till informationen (öppnas i nytt fönster).

Sortering för företag

Har du funderingar kring olika typer av material kan du hitta information i vår materialsorteringsguide.

Länk till materialsorteringsguide

Klicka på bilden för att komma till materialsorteringsguiden.

Farligt avfall

Ett av de viktigaste målen i Avfallsplan 2020 är att minska avfallets farlighet. Därför är det viktigt att vi undviker att använda produkter som blir eller ger upphov till farligt avfall. Alla, både hushåll och företag, är ansvariga för att det farliga avfallet sorteras ut och tas om hand på ett  godkänt sätt.

Om farligt avfall

Regler för bilbatterier

Nya bestämmelser för farligt avfall (200801)

Användning av avfall för anläggning

Du som avser använda avfall för anläggning kan vara skyldig att göra en anmälan till miljö- och hälsoskyddsnämnden enligt miljöbalken.

Det blir allt vanligare med användning av järnsand från Boliden i vägbyggen, under parkeringsplatser och liknande. Planerar du att använda dig av järnsand måste en anmälan göras till Miljö- och hälsoskydd.

Transport av avfall

För transport av avfall gäller speciella regler. Företag som transporterar avfall och farligt avfall måste ansöka om tillstånd för detta hos länsstyrelsen. För verksamheter som själva vill transportera sitt avfall gäller att detta ska anmälas till länsstyrelsen om det rör sig om mindre mängder. Om det är större mängder måste en ansökan om tillstånd lämnas in.

Mer information om transport av avfall finns på länsstyrelsens hemsida

Kontakt

Vakin, Vatten- och avfallskompetens i norr AB
090-16 19 00
vakin@vakin.se

www.vakin.se

Miljö- och hälsoskydd
Umeå kommun
090-16 10 00 (växel)
miljoochhalsoskydd@umea.se

Digitala blanketter

Vi vill gärna att alla handlingar som skickas till oss skickas in digitalt. Digitala blanketter finns i Umeå kommuns blankettsamling

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus