Startsida Umeå kommun

Materialsorteringsguide vid rivning och renovering

Guiden är ett hjälpmedel för att sortera och klassa avfall vid rivning och renovering. Guiden utgår från miljölagstiftning, men omfattar inte alla regler.

Sedan 1 augusti 2020 gäller nya regler för sortering av avfall som uppstår vid rivning och renovering. Mer information om de kraven kan du läsa under Bygg- och rivningsavfall.


Skriv in ett sökord, till exempel "asbest", "impregnerat virke", eller använd A-Ö-listan.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Kontakt

Miljö- och hälsoskydd
090-16 10 00 (växel)
miljoochhalsoskydd@umea.se

Synpunkter

Saknar du information om något material? Hjälp oss att utveckla materialsorteringsguiden.

Ange din mejladress om du önskar återkoppling.Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-09-28

Sidans kortadress: www.umea.se/materialsorteringsguide