Startsida Umeå kommun

Bostäder

Söker du bostad?

I Umeå finns ingen kommunal bostadsförmedling. Det kommunala bostadsföretaget Bostaden och många privata hyresvärdar har egna bostadsköer. Länkar till bostadsförmedlare, fastighetsägare, akutrumsförmedling och husproducenter hittar du på Umeås portalwebbplats www.umea.se:

Hitta bostad i Umeå

Kommunala tjänster

Mer information om kommunens tjänster när det gäller boende hittar du under "Innehåll". Det handlar till exempel om lediga tomter för småhus, bygglov, bostadsanpassning för äldre och funktionshindrade med flera tjänster.