Startsida Umeå kommun

Bostäder

Söker du bostad?

I Umeå finns ingen kommunal bostadsförmedling. Det kommunala bostadsföretaget Bostaden och många privata hyresvärdar har egna bostadsköer. Länkar till bostadsförmedlare, fastighetsägare, akutrumsförmedling och husproducenter hittar du på Umeås portalwebbplats www.umea.se:

Hitta bostad i Umeå

Kommunala tjänster

Mer information om kommunens tjänster när det gäller boende hittar du under "Innehåll". Det handlar till exempel om lediga tomter för småhus, bygglov, bostadsanpassning för äldre och funktionshindrade med flera tjänster.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.