Startsida Umeå kommun

Namngivning, adressättning och lägenhetsregister

Ortnamnen spelar en viktig roll i kommunikationen mellan invånare, som en del av språket och för att vi ska kunna orientera oss. Med ortnamn menas i det här sammanhanget namn på gator och vägar, kvarter, parker, idrottsanläggningar och liknande.

Läs om hur namn- och adressättning går till i kommunen på sidorna i menyn.

Kontakt

Lantmäteri, expedition
090-16 13 00
lantmateri@umea.se

Besökstid

Vardagar, 08.00–12.00
och 13.00–16.30

Besöksadress:

Stadshuset, våning 2
Skolgatan 31 A

Kontakt verksamhetsansvariga

Fastighetsfrågor, Lantmäterimyndigheten i Umeå kommun

Mer information

Beställ geografiska
produkter och tjänster

Beställ tryckta kartor

Nybyggnadskartor

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus