Startsida Umeå kommun

Bostadsanpassningsbidrag

Du som har en bestående funktionsnedsätttning kan ansöka om bidrag för att anpassa din bostad. Så att ditt dagliga liv i hemmet blir enklare.

Bidrag kan ges till fasta funktioner i din bostad som gör det enklare att sova, sköta hygien, laga mat, äta, förflytta dig, och att ta dig in i och ut ur bostaden. Du kan få bidrag till bostadsanpassning för alla typer av funktionsnedsättningar som kräver att din bostad anpassas.

Ansök om bidrag

Ansökningsblankett bostadsanpassning (pdf)

Ansökningsblankett återställningsbidrag (pdf)

Ansökningsblankett reparationsbidrag (pdf) – Reparationsbidrag är en ny bidragsform från och med 1 juli 2018, det kan kan ges för reparation av tekniskt avancerade produkter och anordningar.

Mer information

Svenska

Folder om bostadsanpassning (pdf)

In english

Housing Adaption (pdf)

Suomeksi

Asunnon muutostyöt (pdf)

Lätt svenska

Bidrag för att anpassa din bostad (pdf)

Kontakt

Skicka ansökan till

Bostadsanpassningen
901 84 Umeå

Telefon

090-16 23 06 (expedition)

E-post

bab@umea.se

Besöksadress

Stadshuset, Skolgatan 31 A, 3 trappor

Kvalitetsdeklaration

Sidan har granskats 2020-01-15

Sidans kortadress: www.umea.se/bostadsanpassning