Startsida Umeå kommun
Grillplats

Att elda utomhus

Innan du börjar elda bör du:

  • undersöka brandrisken (se brandriskkarta i högerspalten)
  • undersöka om det råder eldningsförbud via www.umea.se/eldningsforbud.

Elda aldrig när det är torrt i marken eller då det blåser hårt. Naturligtvis måste du ha en beredskap för att kunna ingripa och släcka om något oförutsett händer.

Göra upp eld i naturen

Se till att det inte finns någon risk för spridning av elden. Släck elden ordentligt med vatten, gräv upp marken under askan så att ingen glöd finns kvar när platsen lämnas.

Tänk på att det är den som håller i tändstickan som har ansvaret för elden. Var också extra försiktig om du använder engångsgrill i naturen. Askan måste vara helt sval innan du kan slänga grillen. Se till att släcka grillen med vatten.

Gräsbränder kan lätt uppstå

Med vårvärme och vind ökar risken för gräsbränder snabbt. Torrt fjolårsgräs brinner bra och det kan fort gå överstyr, särskilt om det blåser mycket.

Får jag grilla på balkongen?

Från Brandförsvaret finns det inget myndighetskrav på att man inte får grilla på balkongen förutsatt att det inte ger upphov till brandfara. Det finns däremot krav från Miljö- och hälsoskydd som säger att man inte får grilla om det upplevs som störande av grannar.

Kontakt

Umeåregionens brandförsvar
090-16 22 00

Mer information
Mobilapp för brandrisk

Brandrisk Ute är en app som hjälper dig att hålla koll på brandrisken i skog och mark.

Informationen hjälper dig att minska risken för att starta gräs- och skogsbränder. Den lär dig också mer om säker eldning utomhus. Appen finns för iPhone, iPad och Android. Du hittar den i App Store eller Google Play.

Prognosen gäller för den plats där du befinner dig, men du kan också söka efter motsvarande information för andra orter.

Prognosen uppdateras varje dygn och gäller för aktuell dag och fem dagar framåt. Brandriskdata hämtas från SMHI.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus