Startsida Umeå kommun

Luften utomhus i Umeå

Luften vi andas i Umeå är inte så ren som vi skulle vilja. Umeå har problem med luftkvaliteten vid de mest trafikerade gatorna i de centrala stadsdelarna även om de senaste åren visar på ett trendbrott till det bättre. Trafiken ökar inte genom Umeås centrala delar trots att antalet fordon i kommunen hela tiden ökar. Att bilavgaserna har blivit renare är också positivt i föroreningshänseende. – Ändå finns metrologiska förhållanden här uppe i norr som gör att vi tidvis har problem med föroreningar och partiklar som påverkar hälsan och miljön negativt.

vi mäter luften du andas

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2019-08-22

Sidans kortadress: www.umea.se/luft