Startsida Umeå kommun
Meny

För företag och föreningar

Att bygga nytt, bygga till eller bygga om kräver i de flesta fall bygglov eller anmälan. Det finns även många andra åtgärder som också kan vara bygglovs- eller anmälningspliktiga, exempelvis skyltar eller installation av hiss. Läs mer om hur ni ansöker och vad som krävs för den specifika åtgärden.

Företagslots

Vill du ha hjälp med vilka tillstånd som krävs utöver bygglov och vem du ska vända dig till, ta kontakt med Umeå kommuns företagslots.

Parkeringsplatser

Parkeringsplatser krävs för de flesta verksamheter och ska placeras inom fastigheten. Det ska både finnas tillräckligt många parkeringsplatser och parkeringsplatser som är anpassade för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. Hur många parkeringsplatser som krävs framgår av Umeå kommuns parkeringsnorm.

Tillgänglighet

I bygglovsprövningen kommer byggnadens tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga granskas utifrån gällande bestämmelser. Tänk på vad som gäller just för er och anpassa därefter.

Läs mer om tillgänglighet.

Kontakt

Bygglov
090-16 13 61

Telefontid

Måndag–fredag, 09.30–12.00 och 13.00–14.30

Har du frågor om ett ärende?

Kontakta din handläggare.

Ritningar och handlingar

Beställ ritningar och andra handlingar från arkivet

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus