Startsida Umeå kommun

Ändring eller ny installation av hiss eller annan motordriven anordning

Vilken ansökan krävs?

Att väsentligt ändra eller installera en ny hiss eller annan motordriven anordning är en anmälningspliktig åtgärd. För att få påbörja installationen eller ändringen krävs ett startbesked. Bygglov kan även krävas om åtgärden till exempel innebär ingrepp i fasaden för ny motordriven port eller att ett utvändigt hisschakt tillkommer.

En hiss kan till exempel vara en korghiss, plattformshiss eller trapphiss. Andra motordrivna anordningar som också är anmälningspliktiga utöver hissar är portar, grindar, dörrar, rulltrappor, rullramper, linbaneanläggning, rullgaller, rörliga väggar (t.ex. i idrottshallar), sopsugar, sopkomprimatorer och sopskruvar.

Förberedelser

Viktigt att utreda/göra innan du gör en anmälan:

  • Vilka eventuella tillgänglighetskrav som ställs på den nya hissen
  • Påverkar installationen eller ändringen byggnadens brandskyddeller konstruktion
  • Upprätta de ritningar och handlingar som krävs

Ritningar och handlingar som alltid krävs

  • Situationsplan som visar vilken byggnad som installationen eller ändringen görs i
  • Planritningar från alla våningsplan som berörs av installationen eller ändringen
  • Teknisk specifikation på vilken typ av hiss eller annan motordriven anordning som ska installeras.

Ritningar och handlingar ska vara i pdf-format.
Filerna får inte innehålla flera sidor om det är ritningar.

Fler ritningar och handlingar kan krävas senare i handläggningen.

Avgifter

En avgift för ansökan kommer tas ut enligt byggnadsnämndens taxa. Exempel på vad olika åtgärder kostar hittar du i filen Avgiftsexempel för lov och inspektion (pdf). Exakt avgift vet vi först när vi har handlagt din ansökan.

Gör anmälan

Så hanterar vi dina personuppgifter

Anmäl digitalt, bifoga ritningar och få en automatisk bekräftelse på att din ansökan är mottagen och diarieförd. Du kan inte komplettera en redan inskickad anmälan, mejla då istället kompletterande uppgifter till bygglov@umea.se och ange diarienumret.

Anmäl med blankett om du inte kan eller får använda Självservice på grund av skyddad identitet eller om byggnaden omfattas av skyddsbestämmelser.

Blankett för anmälningspliktig åtgärd

Handläggningstiden börjar när anmälan är komplett

Vi granskar din anmälan för att se om den innehåller alla handlingar, ritningar och uppgifter som krävs.

Om anmälan inte är komplett meddelar vi dig att du måste komplettera inom en viss tid, vilket kallas för ett föreläggande om komplettering.

När din anmälan innehåller alla handlingar, ritningar och uppgifter som vi behöver så är den komplett och handläggningstiden påbörjas. Vi har nu 4 veckor på oss att fatta ett beslut om startbesked. Om vi behöver utreda anmälan mer kan handläggningstiden förlängas med ytterligare 4 veckor.

Kontakt

Bygglov
090-16 13 61

Telefontid

Måndag–fredag, 09.30–12.00 och 13.00–14.30

Har du frågor om ett ärende?

Kontakta din handläggare.

Ritningar och handlingar

Beställ ritningar och andra handlingar från arkivet

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus