Startsida Umeå kommun

Förklaring av begrepp

Vissa begrepp inom lovhanteringen och i byggskedet förklaras på dessa sidor.

Hittar du inte det du söker kan du alltid titta på Boverkets webbplats eller söka vad det betyder via någon sökmotor. Eller kontakta oss på Bygglov.

Byggherre – vem är byggherren och vilket ansvar har denne i byggprocessen?

Kontrollansvarig – vem får vara kontrollansvarig och vilken roll och ansvar har denne i byggprocessen?

Kontrollplan – vad är det och hur fungerar den?

Areor – bruttoarea, byggnadsarea, öppenarea – vad skiljer dessa åt?

Höjder – byggnadshöjd, totalhöjd, rumshöjd, nockhöjd – vad skiljer dessa åt?

Tillgänglighet – vad är detta och varför är det viktigt?

Kontakt

Bygglov
090-16 13 61

Telefontid

Måndag–fredag, 09.30–12.00 och 13.00–14.30

Har du frågor om ett ärende?

Kontakta din handläggare.

Ritningar och handlingar

Beställ ritningar och andra handlingar från arkivet

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus