Startsida Umeå kommun

Kulturhistoriska byggnader, kulturmiljöer

Vissa byggnader är särskilt värdefulla och ska bevaras och underhållas så att de inte förvanskas eller förfaller.

Läs om byggnadsminnen, värdefulla byggnader och kulturmiljöer.

Läs mer om underhåll av särskilt värdefulla byggnader. Det kan vara en anmälningspliktig åtgärd.

Kontakt

Bygglov
090-16 13 61

Telefontid

Måndag–fredag, 09.30–12.00 och 13.00–14.30

Har du frågor om ett ärende?

Kontakta din handläggare.

Ritningar och handlingar

Beställ ritningar och andra handlingar från arkivet

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus