Startsida Umeå kommun

Marklov

Om du ska gräva eller fylla så att markens höjd ändras mycket kan du behöva ansöka om marklov. Du kan även behöva ansöka om marklov för trädfällning, skogsplantering och markåtgärder som försämrar markens genomsläpplighet om sådan bestämmelse finns i detaljplanen eller områdesbestämmelserna.

Åtgärder som försämrar genomsläpplighet är exempelvis att anlägga en parkering eller asfaltera en yta som tidigare varit grus eller grönyta.

Tänk på: Om du samtidigt ska bygga något som kräver bygglov behöver du inte ansöka om marklov separat. Då kan marklovet hanteras tillsammans med ditt bygglov.

Kontakt

Bygglov
090-16 13 61

Telefontid

Måndag–fredag, 09.30–12.00 och 13.00–14.30

Har du frågor om ett ärende?

Kontakta din handläggare.

Ritningar och handlingar

Beställ ritningar och andra handlingar från arkivet

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus