Startsida Umeå kommun

Riva byggnad eller del av byggnad utom detaljplan

Vilken ansökan krävs?

Utanför ett område med detaljplan krävs det en anmälan om rivningen avser en huvudbyggnad.

För övriga byggnader krävs inget tillstånd från byggnadsnämnden men kan kanske krävas från andra instanser eller myndigheter.

Förberedelser

Viktigt att utreda/göra innan du gör en anmälan

  • Får jag riva eller är byggnaden kulturhistoriskt värdefull?
  • Vilka rivningsmaterial och farliga eller miljöfarliga material finns i byggnaden? Mer information finns på umea.se/materialsorteringsguide
  • Upprätta de ritningar och handlingar som krävs
  • Utse en kontrollansvarig. Läs mer om kontrollansvarig

Ritningar och handlingar som alltid krävs

  • Situationsplan - med markering vilken del av byggnad, byggnad eller byggnader som avses rivas.
  • Fasadritningar eller bilder på byggnad, del av byggnad eller de byggnader som avses rivas
  • Planritningar på byggnad, del av byggnad eller de byggnader som avses rivas
  • Kontrollansvarig - krävs i regel för de flesta rivningsåtgärder

Ritningar och handlingar ska vara i pdf-format.
Filerna får inte innehålla flera sidor om det är ritningar.

Fler ritningar och handlingar kan krävas senare i handläggningen.

Avgifter

En avgift för ansökan kommer tas ut enligt byggnadsnämndens taxa. Exempel på vad olika åtgärder kostar hittar du i filen Avgiftsexempel för lov och inspektion (pdf). Exakt avgift vet vi först när vi har handlagt din ansökan.

Gör anmälan

Så hanterar vi dina personuppgifter

Anmäl digitalt, bifoga ritningar och få en automatisk bekräftelse på att din ansökan är mottagen och diarieförd. Du kan inte komplettera en redan inskickad anmälan, mejla då istället kompletterande uppgifter till bygglov@umea.se och ange diarienumret.

Anmäl med blankett om du inte kan eller får använda Självservice på grund av skyddad identitet eller om byggnaden omfattas av skyddsbestämmelser.

Blankett för anmälningspliktig åtgärd

Handläggningstiden börjar när anmälan är komplett

Vi granskar din anmälan för att se om den innehåller alla handlingar, ritningar och uppgifter som krävs.

Om anmälan inte är komplett meddelar vi dig att du måste komplettera inom en viss tid, vilket kallas för ett föreläggande om komplettering.

När din anmälan innehåller alla handlingar, ritningar och uppgifter som vi behöver så är den komplett och handläggningstiden påbörjas. Vi har nu 4 veckor på oss att fatta ett beslut om startbesked. Om vi behöver utreda anmälan mer kan handläggningstiden förlängas med ytterligare 4 veckor.

Kontakt

Bygglov
090-16 13 61

Telefontid

Vecka 28–32 (6 juli–7 augusti)
Måndag–fredag, 9.30–12.00

Efter sommarperioden
Måndag–fredag, 09.30–12.00 och 13.00–14.30

Har du frågor om ett ärende?

Kontakta din handläggare.

Ritningar och handlingar

Beställ ritningar och andra handlingar från arkivet

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus