Startsida Umeå kommun
Illustration över hus

Bygglov och andra lov

Här hittar du information om hur det går till att söka bygglov eller andra lov och tillstånd för att bygga. Hittar du inte svar på dina frågor på webbsidorna är du välkommen att kontakta oss.

För frågor om pågående ärenden kontakta din handläggare.

Bygglov ansvarar bland annat för bygglov, tillsyn, rivningslov, marklov, påföljder och ingripanden enligt plan- och bygglagen, men även strandskyddsdispenser enligt miljöbalken.

Kontakta bygglov

Information och rådgivning

090-16 13 61

Telefontider måndag–fredag:
09.30–12.00 och 13.00–14.30

Frågor om pågående ärenden vänligen kontakta din handläggare.

Begära ut ritningar och handlingar

Söker du gamla ritningar för ditt hus vänligen kontakta vårt arkiv på

090-16 13 37

Telefontider måndag–fredag:
09.30–11.30

Kontakt via webbformulär för bygglovarkiv

Sidan har granskats 2020-01-17

Sidans kortadress: www.umea.se/bygglov