Startsida Umeå kommun

Ansök

Att göra en ansökan gör du enklast via självservice.

Det är även möjligt att göra en ansökan via en blankett och lämna in digitala handlingar eller handlingar på papper.

Hantering av personuppgifter

När du lämnar in en ansökan via självservice eller via en blankett behöver vi spara och behandla dina personuppgifter.

Vi efterfrågar bara sådana personuppgifter som krävs för att vi ska kunna behandla ditt ärende.

Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Om vi är skyldig enligt lag kan vi komma att dela dina personuppgifter med tredje part.

Byggnadsnämnden är personuppgiftsansvarig.

Mer information om Dataskyddsförordningen och hantering av personuppgifter kan du läsa om här.

Ansök via självservice

När du ansöker via självservice behöver du en giltig e-legitimation från Sverige. 

Om du har skyddad identitet ska du alltid göra en ansökan via blankett och vara jättetydlig med det när du lämnar in din ansökan i vår kundtjänst.

Ska du riva befintlig byggnad/befintliga byggnader och sedan bygga nytt? I så fall ska du ansöka om bygglov och i den ansökan bifoga handlingarna för rivningen.

Digitala ritningar och handlingar i formatet PDF

  • Fackmässigt utförda ritningar i pdf.
  • Varje ritning ska bifogas i separerade PDF-filer, vi godkänner inte att alla ritningar skannas in i samma PDF-fil
  • Ritningar som fotas av och bifogas godkänner vi inte.

Vi tar inte emot filer i zip- eller rar-format.

Komplettering av en inskickad ansökan

I nuläget kan du inte komplettera en redan inskickad ansökan, kompletteringar skickas in helst via mejl men post eller inlämning i vår kundtjänst fungerar också.

Ansök via blankett

Vill du inte använda självservice är det fullt möjligt att göra en ansökan på en blankett.

Blanketterna hittar du i marginalen till höger, skriv ut och följ instruktionerna i blanketten.

Alla obligatoriska fält måste fyllas i samt att blanketten ska skrivas under.

Lämna in ansökan

Du kan välja olika sätt att lämna in din ansökan, vi föredrar att du lämnar in digitalt men det är fullt möjligt att skicka in via post eller lämna in i vår kundtjänst.

För inlämning digitalt eller på papper följ instruktionerna på blanketten.

Självservice

Öppna självservice

e-legitimation

Kräver e-legitimation från Sverige.

Skyddad identitet

Har du skyddad identitet vänligen använd pappersblankett och ange att du har skyddad identitet.

Känsliga byggnader

Gäller ansökan byggnader eller anläggningar som omfattas av skyddslagstiftning använd pappersblankett och ange att det är sekretess.

Kompletteringar

Kompletteringar skickar du in via mejl till bygglov@umea.se, ange diarienummer. Detsamma gäller om du har missat att bifoga några handlingar i ansökan.