Startsida Umeå kommun

Adressregistret

Om du behöver en ny adress kan den beställas hos Lantmäteriet. Det kan t ex bli aktuellt om en befintlig fastighet delas eller när obebyggd mark tas i anspråk för ny bebyggelse.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Kontakt

Information och rådgivning

090-16 13 61

Telefontider måndag–fredag:
09.30–12.00 och 13.00–14.30

Frågor om pågående ärenden vänligen kontakta din handläggare.

Begära ut ritningar och handlingar

Söker du gamla ritningar för ditt hus vänligen kontakta vårt arkiv på

090-16 13 37

Telefontider måndag–fredag:
09.30–11.30

Kontakt via webbformulär för bygglovarkiv