Startsida Umeå kommun

Beviljade bygglov

Alla bygglov som beviljas i Umeå kommun finns det möjlighet att ta del av via kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar. För att se vilka bygglov som har beviljats i Umeå kommun följ instruktionerna nedan.

  • Gå in på Post- och inrikes tidningars hemsida
  • Välj "Sök kungörelse" i listan till vänster
  • Välj tidsperiod
  • Välj avancerad sökning.
  • Under namn/uppgiftslämnare skriv "Umeå kommun"
  • Tryck på sök

Du får nu fram alla bygglov som blivit beviljade i Umeå kommun. Observera att inga beslutshandlingar finns på Post- och inrikes tidningars hemsida. Söker du mer information om ett specifikt ärende ber vi dig kontakta kundtjänst för Plan och bygg.

Såhär ser det ut på poit.se

Kontakt

Plan och bygg, kundtjänst/rådgivning

090-16 13 61

Telefontider måndag - fredag:

09.30-12.00, 13.00-14.30

Ritningsarkiv

090-16 13 37
Telefontider måndag - fredag:

09.30-11.30

Kontakt via webbformulär för bygglovarkiv

Lämna in handlingar

Om du vill ansöka via post,
skicka dina handlingar till:

Umeå Kommun
Bygglov
901 84 Umeå

Du kan också lämna handlingar och ansökan direkt i receptionen i
Stadshusets huvudentré