Startsida Umeå kommun

Kartor vid byggnation

Nedan följer några exempel på nybyggnadskartor och enkelt underlag för situationsplan. För mer information om kartorna läs mer under Kartor vid byggnation.

Klicka på bilderna för att se dem i ett större format.

Exempel nybyggnadskarta

Nybyggnadskarta

Exempel enkelt underlag

Enkelt underlag