Startsida Umeå kommun

Kulturhistoriska byggnader, kulturmiljöer

Vill du byta takmaterial, fasadmaterial, fönster eller dörrar, måla om, bygga om eller bygga till, bygga skärmtak för bil, plank eller veranda? Innan du börjar köpa material – läs på  lite om din byggnads arkitektur och vilka val som passar bäst för din byggnads karaktär.

Här har vi samlat några webblänkar till information som kan vara bra att läsa. Umeå kommun har tillsammans med Västerbottens museum även fler kulturhistoriska bebyggelseinventeringar. 

Byggnadsminne enligt kulturminneslagen

Särskilt märkliga byggnader kan länsstyrelsen bestämma ska skyddas som ett byggnadsminne med hjälp av kulturminneslagen. I Västerbotten finns det lite mer än 70 byggnadsminnen som skyddas av lagen. Det krävs mycket för att en byggnad ska få detta skydd. Byggnaden måste vara väldigt välbevarad. Byggnaden måste också vara ett tydligt exempel på byggnadsstilen vid en viss tid. Särskilda skyddsregler skrivs för varje byggnadsminne.

Om du vill ändra utanpå eller inuti ett byggnadsminne måste du först be Länsstyrelsen i Västerbotten om lov. Det gör du genom att fylla i en ansökan och posta den till länsstyrelsen. Det är viktigt att veta att byggnadsnämnden vill se vad länsstyrelsen har beslutat innan de fattar beslut om dina byggnadsplaner.

Mer information

Västerbottens museum har tillsammans med länsstyrelsen med flera en webbplats om byggnadsvård: Hålla hus

Kulturminneslagen

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.