Startsida Umeå kommun

Lokaliseringsprövning

Planerar du att stycka av en eller flera tomter och bygga hus utanför planlagt område? Då bör du ansöka om lokaliseringsprövning. Det innebär att byggnadsnämnden gör en bedömning av platsens lämplighet för den planerade bebyggelsen.

Läs om handläggning av lokaliseringsprövning/förhandsbesked

Riktlinjer och policy
Mer om lokaliseringsprövning
Kostnader

Förhandsbesked debiteras med 950 kr per nedlagd timme, maximalt 25 000 kr.

Strandskyddsdispens för byggnad debiteras med 9 200 kr.

Plan- och bygglovtaxan antogs av kommunfullmäktige 2018-02-26

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.