Startsida Umeå kommun

Tillgänglighet i och vid fastigheter

Enkelt avhjälpta hinder

Som fastighetsägare ska man åtgärda enkelt avhjälpta hinder i fastigheter dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser. Som projektör/byggherre bör man se till att dessa frågor är beaktade vid nyproduktion och ombyggnation.

Läs mer om enkelt avhjälpta hinder

Umeå utan hinder

Bild: Hjälpmedelsinstitutet

Kontakt

Jonas Andersson
verksamhetschef
Bygglov, inspektion
090-16 12 05
jonas.andersson@umea.se

Britta Nordbrandt Nilsson
chef
Bostadsanpassning
090-16 23 16
britta.nordbrandt@umea.se

Mer information

Enkelt avhjälpta hinder
(Boverkets webbplats)

Sidan har granskats 2018-11-05

Sidans kortadress: www.umea.se/umeautanhinder

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.