Startsida Umeå kommun

Döda djur

Att hitta enstaka döda djur ute i naturen är normalt. Enstaka fynd betraktas som så kallat fallvilt. Det är alltid markägaren som i första hand är ansvarig för döda djur i skog och mark. Denne har en möjlighet, men ingen skyldighet att agera.

Vissa däggdjur och fågelarter tillhör staten och kallas för "statens vilt". Dessa djur ska du anmäla till polisen, telefon 114 14. Naturhistoriska riksmuseet har information om vilka arter det gäller.

Döda djur utmed vägar och järnvägar ska anmälas till väghållaren, oftast Trafikverket.

Om du hittar en död säl vid havet bör du kontakta Miljö- och hälsoskydd.

Kontakt

Miljö- och hälsoskydd
Umeå kommun
090-16 10 00 (växel)
miljoochhalsoskydd@umea.se

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus